Program konference 2021

  • V jedné třídě jsou společně vyučovány děti několika věkových skupin.
  • Zásadní byla jejich úloha při prosazování národního uvědomění díky svým učitelům-buditelům.
  • V systému škol jsou opomíjeny a nemají to jednoduché, přesto vykonávají mnoho záslužné práce.

tak to jsou málotřídní školy,

pro které organizujeme již 6. ročník tradiční konference

JAK SE ŽIJE MALOTŘÍDKÁM 2021

Kdy? 5. října 2021

Kde? Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy

Na co se můžete těšit?

Co přináší Strategie 2030+ málotřídním školám? Jaký dopad do jejich rozpočtů má reforma financování? Co zjistila ČŠI? Jaká bude podpora periferních škol? A samozřejmě přehled legislativních změn, šablony a přiměřená dávka inspirace. To vše bude 6. ročník konference Jak se žije malotřídkám 2021.

Odborným partnerem konference jsou MŠMT a ČŠI.

Konferencí vás provedou Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy a Miroslav Hřebecký, ředitel EDUin, partnera konference.

(Program loňského ročníku, na tom letošním intenzivně pracujeme)

8:30 – 9:00   Prezence účastníků, doprovodný program
9:00 – 9:30 Zahájení konference (hudební překvapení pro to správné naladění)
9:30 – 10:00

Jak ovlivňuje realizace Strategie 2030+ život v málotřídní škole

Mgr. Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT
10:00 – 10:20

Financování málotřídních škol a aktuální možnosti

Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní MŠMT
10:20 – 10:50 Růstové myšlení žáků a jeho vliv na vzdělávací výsledky Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc., ústřední školní inspektor, ČŠI
10:50 – 11:10 Aktuální témata v šablonách Mgr. Lucie Karešová, Mgr. Martina Čapková, Odbor administrace zjednodušených projektů MŠMT (konzultace v průběhu celé konference)
11:10 – 11:30 Čas na kávu  
11:30 – 12:00 Kam chodí vítr spát, aneb malý geograficko – demograficko – sociologický exkurz po odlehlých místech, kde také žijí lidé, a dokonce tam (ještě) existují i školy Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o.p.s.
12:00 – 12:20  Čím jsou málotřídní školy (nejen) pro zřizovatele Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda pracovní skupiny pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR
12:20 – 13:00 Málotřídní škola a zajištění zájmového vzdělávání a školního stravování PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., poradenské služby ve školství, odborná garantka pro školskou legislativu redakce Řízení školy
13:00 – 14:00 Čas na oběd  
14:00 – 14:30 Zkušenosti z doby covidové a výhledy do budoucna Alice Frýbová, Holubova advokati s.r.o.
14:35 – 15:00 Worshop – výběr z nabídky, která bude upřesněna