Program konference 2021

  • V jedné třídě jsou společně vyučovány děti několika věkových skupin.
  • Zásadní byla jejich úloha při prosazování národního uvědomění díky svým učitelům-buditelům.
  • V systému škol jsou opomíjeny a nemají to jednoduché, přesto vykonávají mnoho záslužné práce.

tak to jsou málotřídní školy,

pro které organizujeme již 6. ročník tradiční konference

JAK SE ŽIJE MALOTŘÍDKÁM 2021

Kdy? 5. října 2021

Kde? Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy

Na co se můžete těšit?

Co přináší Strategie 2030+ málotřídním školám? Jaký dopad do jejich rozpočtů má reforma financování? Co zjistila ČŠI? Jaká bude podpora periferních škol? A samozřejmě přehled legislativních změn, šablony a přiměřená dávka inspirace. To vše bude 6. ročník konference Jak se žije malotřídkám 2021.

Odborným partnerem konference jsou MŠMT a ČŠI.

Konferencí vás provedou Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy a Miroslav Hřebecký, ředitel EDUin, partnera konference.

(Program loňského ročníku, na tom letošním intenzivně pracujeme)

8:30 – 9:00   Prezence účastníků, doprovodný program – přihlášení do Teams
9:00 – 9:10   Zahájení konference
9:10 – 9:50

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., ústřední školní inspektor

Spolupráce mezi mateřskou a základní školou při podpoře dětí
9:50 – 10:20 Lukáš Seifert, oddělení Strategie a analýz MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+
10:20 – 10:30   Přestávka
10:30 – 10:50 Václav Trojan, lektor a autor odborných publikací Malé školy a velká strategie
10:50 – 11:30 Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu a garantka pro oblast školské legislativy pro redakci Řízení školy Specifika organizace a komunikace málotřídní školy
11:30 – 12:30   Přestávka na oběd
12:30 – 12:50  Naďa Pavlová, oddělení administrace zjednodušených projektů, MŠMT 1) Jak na šablony III
12:50 – 13:20 Klára Dvořáková, AK Holubová Málotřídní školy na cestách
13:20 – 13:30   Přestávka
13:30 – 13:50 Workshop I –  Stanislav Dobrozemský, Ekotab Porovnejme dotykový panel a interaktivní projektor
13:50 – 14:10 Workshop II – Barbora Vítová a Šárka Landkammerová, Malá digitální univerzita Workshop s Malou digitální univerzitou