Program konference 2022

  • V jedné třídě jsou společně vyučovány děti několika věkových skupin.
  • Zásadní byla jejich úloha při prosazování národního uvědomění díky svým učitelům-buditelům.
  • V systému škol jsou opomíjeny a nemají to jednoduché, přesto vykonávají mnoho záslužné práce.

tak to jsou málotřídní školy,

pro které jsme zorganizovali již 7. ročník tradiční konference

JAK SE ŽIJE MALOTŘÍDKÁM 2022

Kdy? 17. května 2022

Kde? Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy

Co jsme si pro vás připravili?

Neopomenuli jsme aktuální informace o legislativních změnách s vysvětlením dopadů do života málotřídní školy, a to především výklad novely ZPP, abyste byli o krok napřed. Nechyběli zástupci partnerů konference, MŠMT a ČŠI. Probrali  jsme se také online bezpečnost. Společně jsme si připomněli, co jsme jako malí perfektně zvládali a postupem času na to zapomněli. Dotkli jsme se také tabuizovaného tématu umírání a smrti, které je jako slon v malé místnosti – všichni o něm vědí, každému překáží, všichni na něj pořád myslí, ale nikdo o něm nechce mluvit. A bylo toho samozřejmě mnohem víc.

Odborným partnerem konference bylo MŠMT a ČŠI.

Konferencí vás provedli Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy a Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, partnera konference.

Program

9:00 – 9:15 Zahájení  
9:15 – 9:45

Aktuální informace o adaptaci/integraci ukrajinských dětí v České republice

Mgr. Jaromír Beran, Ředitel Odboru vzdělávací politiky a Zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT
9:45 – 10:15 Well-being jako výzva pro vzdělávání ve 21. století PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora
10:15 – 11:00 Malotřídní školy o krok napřed PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu
11:00 – 11:30 Přestávka na kávu  
11:30 – 11:50 OP JAK a šablony Mgr. Lucie Karešová, Mgr. Martina Jedličková, MŠMT
11:50 – 12:10 Čím žijí malotřídky v periferiích? Mgr. Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin
12:10 – 12:40 Učitel je jednou nohou ve vězení. Vážně? Mgr. Alice Kubů Frýbová, právnička Holubová advokáti, s. r. o.
12:40 – 13:00 Je smrt školou povinná? Mgr. Linda Fryčová, obsahová redaktorka a specialistka komunikace, Cesta domů, z. ú.
13:00 – 14:00 Přestávka na oběd  
14:00 – 14:20 Proč by dospělí měli napodobovat děti? Jaroslav Salva, mentor
14:20 – 14:40 Workshop 1 – Online bezpečnost komiksem, pohádkou nebo s naučným Instagramem Mgr. Petra Sobková, oddělení vzdělávání NÚKIB
13:00 – 15:00 Workshop 2 – Zeptejte se psychologa PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog