Program konference 2020 

 

  • V jedné třídě jsou společně vyučovány děti několika věkových skupin.
  • Zásadní byla jejich úloha při prosazování národního uvědomění díky svým učitelům-buditelům.
  • V systému škol jsou opomíjeny a nemají to jednoduché, přesto vykonávají mnoho záslužné práce.

tak to jsou málotřídní školy,

pro které organizujeme již 5. ročník tradiční konference

JAK SE ŽIJE MALOTŘÍDKÁM 2020

Kdy? 29. září 2020

Kde? Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 

8:30 – 9:00 

Prezence účastníků, doprovodný program – nabídka pro málotřídní školy

9:00 – 9:20

Zahájení konference

9:20 – 9:50

Spolupráce mezi mateřskou a základní školou při podpoře dětí Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor

9:55 – 10:25

Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+Lukáš Seifert, oddělení Strategie a analýz MŠMT

10:25 – 10:45

Malé školy a velká strategieVáclav Trojan, lektor a autor odborných publikací

10:45 – 11:05

Jak na šablony IIINaďa Pavlová, oddělení administrace zjednodušených projektů, MŠMT

11:05 – 11:30

Přestávka na kávu

11:35 – 12:10

Specifika organizace a komunikace málotřídní školyMonika Puškinová, specialistka na školskou legislativu a garantka pro oblast školské legislativy pro redakci Řízení školy

12:10 – 12:40

Málotřídní školy na cestáchKlára Dvořáková, AK Holubová

12:40 – 12:55

Didaktické pomůcky pro málotřídní školy – Daniel Měrka, Didakt

13:00 – 14:00

Přestávka na oběd

14:00 – 14:20

Workshop I Na workshopy se účastníci rozdělí do dvou skupin, které se prostřídají.

14:25 – 14:45

Workshop II

14:45 – 15:00

Srdce s láskou darovanéJana Jenšíková, projekt Srdce s láskou darované

Program konference je rozdělen do tří bloků. Úvodní část zahájí ústřední školní inspektor. Malé školy a velká strategie, aneb Strategie 2030+ a její vliv na každodennost vašich škol, to bude jedno z klíčových témat. Nezapomínáme ani na šablony.

Po kávové pauze přijde legislativní nálož. Monika Puškinová se zaměří na učební plány, školní poradenské pracoviště, komunikaci se zákonnými zástupci žáků i s jinými subjekty. Neopomene ani specifika pracovněprávních vztahů. To vše samozřejmě specificky pro málotřídní školy. S Klárou Dvořákovou vyrazíme na cesty, resp. ujasníme si, kdy a jakou smlouvu, pokud se chystáte se svými žáky cestovat po Čechách i za hranice.

Místo odpočinku po obědě pro vás chystáme workshopy na digitální téma, ale každý v jiném pojetí. V jednom si vyzkoušíte a porovnáte dotykový panel a interaktivní projektor. V tom druhém se seznámíte s možnostmi digitální výchovy bez použití elektroniky, na koberci a hravě.  

Skončíme srdečně, a to představením projektu Srdce s láskou darované.

Přihlásit se můžete na www.obchod.wolterskluwer.cz/jak-se-zije-malotridkam-2020

Programem vás, jako již tradičně, provede Václav Trojan.

Využijte možnosti posílat dotazy předem na e-mail: rizeniskoly@wolterskluwer.cz

Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

Těšíme se na viděnou

redakce Řízení školy

Jak se žije malotřídkám 2020