Program konference 2020

  • V jedné třídě jsou společně vyučovány děti několika věkových skupin.
  • Zásadní byla jejich úloha při prosazování národního uvědomění díky svým učitelům-buditelům.
  • V systému škol jsou opomíjeny a nemají to jednoduché, přesto vykonávají mnoho záslužné práce.

tak to jsou málotřídní školy,

pro které organizujeme již 5. ročník tradiční konference

JAK SE ŽIJE MALOTŘÍDKÁM 2020 – ONLINE

Kdy? 29. září 2020

Kde? V online prostředí

V případě problémů s připojením, prosím kontaktujte Kláru Stáňovou na tel. č. : 771139753. Děkujeme.

Link obdržíte spolu s organizačními pokyny.

8:30 – 9:00   Prezence účastníků, doprovodný program – přihlášení do Teams
9:00 – 9:10   Zahájení konference
9:10 – 9:50

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., ústřední školní inspektor

Spolupráce mezi mateřskou a základní školou při podpoře dětí
9:50 – 10:20 Lukáš Seifert, oddělení Strategie a analýz MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+
10:20 – 10:30   Přestávka
10:30 – 10:50 Václav Trojan, lektor a autor odborných publikací Malé školy a velká strategie
10:50 – 11:30 Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu a garantka pro oblast školské legislativy pro redakci Řízení školy Specifika organizace a komunikace málotřídní školy
11:30 – 12:30   Přestávka na oběd
12:30 – 12:50  Naďa Pavlová, oddělení administrace zjednodušených projektů, MŠMT 1) Jak na šablony III
12:50 – 13:20 Klára Dvořáková, AK Holubová Málotřídní školy na cestách
13:20 – 13:30   Přestávka
13:30 – 13:50 Workshop I –  Stanislav Dobrozemský, Ekotab Porovnejme dotykový panel a interaktivní projektor
13:50 – 14:10 Workshop II – Barbora Vítová a Šárka Landkammerová, Malá digitální univerzita Workshop s Malou digitální univerzitou