S příspěvky na konferenci v roce 2021 vystoupí

 

Mgr. Jaromír Beran

Vystudoval Univerzitu Karlovu, obor Právo a právní věda. Poté pracoval v Poslanecké sněmovně. V letech 2013 až 2015 působil jako tajemník ústavně právního výboru v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Na MŠMT pracuje od roku 2015. Postupně vykonával funkce vedoucího oddělení parlamentní a vládní agendy a ředitele kanceláře ministra. Ředitelem odboru vzdělávací politiky a rovněž zástupcem náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže je od roku 2020. Koordinoval vznik Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ a aktuálně odpovídá za její implementaci.

Mgr. Svatopluk Pohořelý

​Dlouhodobě se na MŠMT zabývá problematikou základního vzdělávání, aktuálně na pozici vedoucího oddělení základního vzdělávání. Jde především o obsah základního vzdělávání, věcný obsah právních předpisů pro základní školy, vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a problematika učebnic.

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.

Je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů.

Naďa Pavlová

Mgr. Marcela Sulženko

odbor administrace zjednodušených projektů OP VVV (konzultace v průběhu celé konference)

Mgr. Martina Čapková

Působí na MŠMT již 11. rokem, z toho 4. rokem na pozici administrátor zjednodušených projektů v Odboru administrace zjednodušených projektů. V rámci své agendy má na starosti hodnocení žádostí o podporu, kontrolu monitorovacích zpráv a výstupů, administraci změn v projektech, poskytování metodické podpory žadatelům a příjemcům a v neposlední řadě přednášení na seminářích pro žadatele a příjemce.

Mgr. Miroslav Hřebecký

Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Od roku 2003 působí vedle toho jako lektor dalšího vzdělávání pracovníků ve školství, jeho semináři prošlo přes 5 000 účastníků. Je členem pracovní skupiny iniciativy Úspěch pro každého žáka, členem Stálé konference ředitelů a pracovní skupiny pro střední článek podpory škol Partnerství 2030.

Před dvaceti lety se dobrovolně a s radostí odstěhoval s rodinou z Prahy na venkov. Momentálně realizuje jako odborný garant projekt podpory českých periferních škol.

Mgr. Oldřich Vávra

Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Působil na základní i střední škole a na Pedagogické fakultě MU. Má pracovní zkušenost z privátního sektoru – výroba. Od roku 2006 je ve funkci starosty obce Tupesy ve Zlínském kraji (1 142 obyvatel). Obec je zřizovatelem základní a mateřské školy. Od roku 2016 se aktivně podílí na realizaci MAP pro území ORP Uherské Hradiště. Stojí v čele pracovní skupiny pro školství a sport Sdružení místních Samospráv ČR, které hájí zájmy samospráv a občanů zejména malých sídel. Pracovní skupina pro školství se mimo připomínkování legislativy dlouhodobě zaměřuje na podporu spolupráce škol a zřizovatelů, kultivaci vzájemných vztahů a edukaci zřizovatelů v oblasti školství.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. Je garantkou oblasti školské legislativy pro redakci Řízení školy.

Mgr. Alice Frýbová

Advokátka, která se v advokátní kanceláři Holubová advokáti s.r.o. věnuje ochraně osobních údajů, školství a cestování.