Generální partner EKO TAB 

Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Česká školní inspekce
Národní pedagogický institut České republiky
EDUin
AG Foods
Nakladatelství Dynastie