Jak se žije malotřídkám 2019

Jak se žije malotřídkám 2019

Odborná konference se i v tomto roce zaměřila na legislativní změny, které dopadají na málotřídní školy. Reforma financování regionálního školství, inspirace ke zkvalitňování vzdělávání dle ČŠI, vzájemný vztah zřizovatele a ředitele školy – o tom všem bylo letošní setkání málotřídních škol.

Jaké šablony podporují málotřídní školy? Nejen o tom se mohli všichni účastníci dozvědět na individuálních schůzkách s odborníky přímo z MŠMT.

Zabývali jsme se také třídnickými hodinami a závěrem nás laskavým slovem potěšil Václav Mertin.