Jak se žije malotřídkám 2018

Programem prováděl Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu PedF UK. Setkat jste se mohli s předními odborníky, a to nejen z praxe. Již tradičně jsme se zaměřili na legislativní změny, které mají dopad do života malotřídní školy, a to jak z oblasti školské legislativy (Monika Puškinová), tak z oblasti pracovněprávní (David Borovec). Prostor měly také vaše konkrétní dotazy.