Jak se žije malotřídkám 2017

Programem provázel Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu PedF UK. V dopolední části jsme se věnovali převážně zásadním legislativním dotazům. Se svými příspěvky vystoupili Ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, ředitel odboru ICT při ČŠI Bc. Kamil Melichárek, specialistka na školskou problematiku PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., PhDr. Václav Trojan, Ph.D., specialista na pracovní právo Mgr. David Borovec či ředitelka PhDr. Jitka Kendíková.

Z rozmanitých témat odpoledních worshopů byl největší zájem o videotrénink interakcí PhDr. Evy Šírové, Ph.D., 2. stupeň na malotřídní škole Mgr. Jitky Hřebecké, Microsoft pro malotřídky Ing. Karla Klatovského a Profil školy na sociálních sítích Evy Čapkové Illésové, M.A. 

Celý den se nesl v duchu podnětných diskusí, předávání poznatků a vlastních zkušeností z praxe i příjemného navazování kontaktů s kolegy z podobných škol.