Jak se žije malotřídkám 2016

Dne 4. května 2016 uspořádala společnost EDUin spolu s redakcí školství nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zajímavou a velmi aktuální konferenci pro malotřídní školy „Malotřídky 2016“. Akce se konala v prostorách CEVRO Institutu v Praze a pyšnila se vysokou účastí. Hlavním bodem této konference bylo  místo malotřídních škol ve vzdělávacím systému, často složitá věkově smíšená výuka a pomoc učitelům i ředitelům v jejich záslužné, ač často opomíjené práci.

V úvodu vystoupil se svou prezentací ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Dalšími přednášejícími byli např. Václav Trojan, Monika Puškinová, Miroslav Hřebecký či Ondřej Neumajer. Odpoledne pak bylo věnované několika workshopům.

Touto zprávou ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za podnětné prezentace, cílené diskuse i za zajímavé připomínky.

Redakce školství

„Rozhodli jsme se uspořádat konferenci pro vás, pro malotřídní školy, které jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Berte to jako poděkování, jako možnost čerpat aktuální informace a sdílet zkušenosti i navázat kontakty.“

Naďa Eretová, šéfredaktorka časopisu Řízení školy
Mirek Hřebecký, manažer vzdělávání a služeb, EDUin, o. p. s.