2020

Online odborná konference:
Jak se žije malotřídkám?

V případě problémů s připojením, prosím kontaktujte Kláru Stáňovou na tel. č. : 771139753. Děkujeme.

Specializovaná odborná konference úspěšně navazuje na předchozí čtyři ročníky a potvrzuje důležitost malotřídních škol ve vzdělávacím systému.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají malotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce.

Níže naleznete veškeré potřebné materiály ke konferenci, která se koná 29. září 2020 od 9h. – poprvé online!

Organizační pokyny

Program konference – ke stažení
Organizační pokyny – ke stažení
Návod na přihlášení – ke stažení
Anotace jednotlivých příspěvků konference – ke stažení

Podklady od přednášejících

Přednášející Název prezetace  Prezentace – ke stažení
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., ústřední školní inspektor Spolupráce mezi mateřskou a základní školou při podpoře dětí  Prezentace – již brzy
Lukáš Seifert, oddělení Strategie a analýz MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ Prezentace ke stažení
Václav Trojan, lektor a autor odborných publikací Malé školy a velká strategie Prezentace ke stažení
Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu a garantka pro oblast školské legislativy pro redakci Řízení školy Specifika organizace a komunikace málotřídní školy Prezentace ke stažení
Naďa Pavlová, oddělení administrace zjednodušených projektůMŠMT Jak na šablony III Prezentace ke stažení
Klára Dvořáková, AK Holubová Málotřídní školy na cestách Prezentace – již brzy
Workshop I –  Stanislav Dobrozemský, Ekotab Porovnejme dotykový panel a interaktivní projektor Prezentace – již brzy
Workshop II – Barbora Vítová a Šárka Landkammerová, Malá digitální univerzita Workshop s Malou digitální univerzitou Prezentace – již brzy

 

Program konference

8:30 – 9:00 Prezence účastníků, doprovodný program – přihlášení do Teams
9:00 – 9:10 Zahájení konference
9:10 – 9:50

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., ústřední školní inspektor

Spolupráce mezi mateřskou a základní školou při podpoře dětí
9:50 – 10:20 Lukáš Seifert, oddělení Strategie a analýz MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+
10:20 – 10:30 Přestávka
10:30 – 10:50 Václav Trojan, lektor a autor odborných publikací Malé školy a velká strategie
10:50 – 11:30 Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu a garantka pro oblast školské legislativy pro redakci Řízení školy Specifika organizace a komunikace málotřídní školy
11:30 – 12:30 Přestávka na oběd
12:30 – 12:50  Naďa Pavlová, oddělení administrace zjednodušených projektů, MŠMT 1) Jak na šablony III
12:50 – 13:20 Klára Dvořáková, AK Holubová Málotřídní školy na cestách
13:20 – 13:30 Přestávka
13:30 – 13:50 Workshop I –  Stanislav Dobrozemský, Ekotab Porovnejme dotykový panel a interaktivní projektor
13:50 – 14:10 Workshop II – Barbora Vítová a Šárka Landkammerová, Malá digitální univerzita Workshop s Malou digitální univerzitou