Jak se žije malotřídkám?

(7. ročník konference se konal 17. 5. 2022)

Odborná konference
pro málotřídní školy

Odbornou konferenci pro málotřídní školy pořádá redakce Řízení školy, nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají málotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Jsme rádi, že pomáháme navazovat kontakty mezi těmito školami. Sdílené zkušenosti jsou velmi cenné!