Jak se žije malotřídkám?

(Další ročník konference – 29. září 2020.)

Odborná konference
pro málotřídní školy
(online)

Odbornou konferenci pro málotřídní školy pořádá redakce Řízení školy, nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NECHCEME, ABY SE ÚČASTNÍCÍ KONFERENCE CÍTILI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM OHROŽENI A ZÁROVEŇ VÁS O KONFERENCI NECHCEME PŘIPRAVIT. VĚŘÍME TEDY, ŽE TOTO ROZHODNUTÍ JE SPRÁVNOU VOLBOU, A ŽE SI KONFERENCI UŽIJETE STEJNĚ, JAKO KDYBY PROBĚHLA „OFFLINE“.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají málotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Jsme rádi, že pomáháme navazovat kontakty mezi těmito školami. Sdílené zkušenosti jsou velmi cenné!